3. Laporan Kinerja LRPT Triwulan III 2020

 • 19 April 2021
 • 10 Kali

2. Laporan Kinerja (LKj) LRPT Triwulan II 2020

 • 19 April 2021
 • 8 Kali

1. Laporan Kinerja (LKj) LRPT Triwulan I 2020

 • 19 April 2021
 • 9 Kali

Laporan Kinerja (LKj) LRPT Tahun 2020

 • 19 April 2021
 • 8 Kali

Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Triwulan III Tahun 2019

 • 08 Oktober 2019
 • 157 Kali

Laporan Kinerja Loka Riset Perikanan Tuna Triwulan II Tahun 2019

 • 08 Oktober 2019
 • 167 Kali

14. SAKIP 2019_Evaluasi Rencana Aksi LRPT Triwulan I Tahun 2019

 • 13 Mei 2019
 • 170 Kali

13. SAKIP 2019_Laporan Kinerja (LKj) LRPT Triwulan I Tahun 2019

 • 13 Mei 2019
 • 161 Kali

12. SAKIP 2019_SK Pengelola KInerja LRPT Tahun 2019

 • 13 Mei 2019
 • 203 Kali

11. SAKIP 2019_Pohon IKU LRPT Tahun 2019

 • 13 Mei 2019
 • 265 Kali